In de omgang tussen kinderen en honden komen vaak gevaarlijke situaties voor. Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan te leren hoe ze veilig met honden kunnen omgaan. Jaarlijks vinden er in Nederland 150.000 bijtincidenten plaats, waarvan vooral jonge kinderen slachtoffer zijn. Het is de verantwoordelijkheid van ouders, verzorgers en hondeneigenaren om ervoor te zorgen dat kinderen en honden veilig samenleven. Workshops en boeken kunnen ouders hierbij ondersteunen.

Belangrijkste Punten

 • Leer kinderen van jongs af aan hoe ze veilig met honden kunnen omgaan.
 • Zorg altijd voor toezicht wanneer kinderen en honden samen zijn.
 • Vermijd situaties die agressie bij de hond kunnen uitlokken.
 • Betrek kinderen op een veilige manier bij het spelen met de hond.
 • Volg workshops en raadpleeg betrouwbare bronnen voor advies en begeleiding.

Kinderen en Honden: Zorg voor Toezicht

Het is essentieel om kinderen en honden nooit zonder toezicht van een volwassene samen te laten zijn. Ouders moeten hun kinderen leren hoe ze veilig met honden kunnen omgaan. Dit kan onder andere door regels op te stellen, zoals niet in de bench of op de mand van de hond komen. Daarnaast moeten kinderen leren opletten met eten en de voerbak van de hond vermijden.

Regels voor Veilige Omgang Voorkom Gevaarlijke Situaties
 • Niet in de bench of op de mand van de hond komen
 • Op een veilige afstand blijven tijdens het eten van de hond
 • Vermijd oogcontact tussen de hond en het kind
 • Niet spelen met de voerbak van de hond

Door toezicht te houden op de interactie tussen kinderen en honden kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen leren respectvol en veilig met honden om te gaan en regels te volgen om de veilige omgang te waarborgen.

Veiligheid: Voorkom Bijtincidenten

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 150.000 bijtincidenten plaatsvinden in Nederland, waarbij vooral jonge kinderen slachtoffer zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat bijtincidenten vaak worden veroorzaakt door handelingen van het kind die agressie bij de hond opwekken. Het is de verantwoordelijkheid van ouders, verzorgers en hondeneigenaren om ervoor te zorgen dat kinderen en honden veilig met elkaar omgaan. Dit kan worden bereikt door zowel het kind als de hond een goede opvoeding te geven en goed gedrag te belonen.

Voorkomen van gevaarlijke situaties

Om bijtincidenten te voorkomen, is het belangrijk om zowel het kind als de hond te begeleiden en te leren hoe ze veilig met elkaar kunnen omgaan. Hier zijn enkele tips:

 1. Leer het kind hoe het hondengedrag kan herkennen en interpreteren. Ouders en verzorgers moeten het kind leren om de lichaamstaal van de hond te begrijpen, zoals het laten zien van tanden, grommen of weglopen.
 2. Laat het kind nooit op de hond klimmen, trekken aan zijn oren of staart, of proberen zijn voedsel af te pakken. Dit kan de hond agressief maken en leiden tot een bijtincident.
 3. Laat het kind leren hoe het op de juiste manier een hond kan benaderen en aaien. Leer het kind om rustig te zijn, niet te schreeuwen of plotselinge bewegingen te maken.
 4. Ouders en verzorgers moeten altijd toezicht houden wanneer het kind en de hond samen zijn. Laat het kind nooit alleen met de hond, zelfs niet voor een korte periode.
 5. Beloon goed gedrag bij zowel het kind als de hond. Positieve versterking kan helpen om veilig gedrag te bevorderen en bijtincidenten te voorkomen.

Door deze maatregelen te nemen, kunnen ouders, verzorgers en hondeneigenaren de veiligheid van kinderen en honden waarborgen.

veiligheid bij kinderen en honden

Oorzaken van bijtincidenten Percentage
Kinderen die de hond plagen of pijn doen 35%
Honden die overprikkeld of angstig zijn 25%
Honden die beschermend zijn over hun bezittingen 20%
Honden die onbekend zijn met kinderen 10%
Andere oorzaken 10%

Belangrijkste oorzaken van bijtincidenten

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaken van bijtincidenten bij kinderen zijn:

 • Kinderen die de hond plagen, slaan of pijn doen. Dit kan de hond agressief maken en leiden tot een bijtincident.
 • Honden die overprikkeld zijn door drukte, lawaai of onbekende situaties. Het is belangrijk om de hond kalm en comfortabel te houden.
 • Honden die bezitterig zijn over eten, speelgoed of andere bezittingen. Ze kunnen agressief worden als ze zich bedreigd voelen.
 • Honden die niet gewend zijn aan de aanwezigheid van kinderen. Het is belangrijk om de hond te laten wennen aan kinderen en ze rustig te introduceren.

Door deze oorzaken te begrijpen en de nodige maatregelen te nemen, kunnen bijtincidenten worden voorkomen en kunnen kinderen en honden veilig met elkaar omgaan.

Tips voor Veilige Omgang

Als het gaat om een veilige omgang tussen kinderen en honden, zijn er enkele belangrijke tips die je in gedachten moet houden. Hier zijn een paar handige tips:

 1. Leer je kinderen hoe ze een hond op de juiste manier kunnen aaien. Leg uit dat ze de hond rustig moeten benaderen en hun hand langzaam naar de hond toe moeten laten snuffelen voordat ze hem aaien. Dit helpt om de hond op zijn gemak te stellen en het risico op onbedoelde schrikreacties te verminderen.
 2. Vermijd oogcontact tussen de hond en het kind. Hoewel oogcontact onder mensen als vriendelijk wordt beschouwd, kan het bij honden als bedreigend overkomen. Leer kinderen om naar de hond te kijken zonder direct oogcontact te maken.
 3. Laat kinderen niet op de plek van de hond zitten of liggen. Dit kan territoriaal gedrag bij de hond veroorzaken en mogelijk gevaarlijke situaties creëren. Leer kinderen om respectvol om te gaan met de persoonlijke ruimte van de hond.
 4. Laat kinderen nooit alleen met de hond in een ruimte. Zelfs als je denkt dat je hond volkomen betrouwbaar is, is het altijd mogelijk dat er onverwachte situaties kunnen ontstaan. Zorg ervoor dat er altijd een volwassene aanwezig is om toezicht te houden op de interacties tussen kinderen en honden.
 5. Betrek kinderen bij het spelen met de hond op een veilige manier. Denk bijvoorbeeld aan apporteerspelletjes waarbij zowel de hond als het kind actief betrokken zijn. Dit helpt niet alleen om een band tussen hen op te bouwen, maar zorgt er ook voor dat het spel veilig en gecontroleerd verloopt.

Onthoud dat veilige omgang tussen kinderen en honden essentieel is voor een harmonieuze samenleving. Zorg ervoor dat kinderen altijd de juiste begeleiding en instructies krijgen bij interacties met honden.

Veilige omgang tussen kinderen en honden

Tips Omschrijving
Leer je kinderen hoe ze een hond moeten aaien Leg uit dat kinderen de hond rustig moeten benaderen, hun hand langzaam moeten laten snuffelen en hem vervolgens voorzichtig mogen aaien.
Vermijd oogcontact Oogcontact kan bedreigend overkomen voor honden. Leer kinderen om naar de hond te kijken zonder direct oogcontact te maken.
Laat kinderen niet op de plek van de hond zitten of liggen Dit kan territoriaal gedrag bij de hond veroorzaken en potentieel gevaarlijke situaties creëren.
Laat kinderen nooit alleen met de hond in een ruimte Er moet altijd een volwassene aanwezig zijn om toezicht te houden op de interacties tussen kinderen en honden.
Betrek kinderen bij het spelen met de hond op een veilige manier Speel bijvoorbeeld samen apporteerspelletjes waarbij zowel de hond als het kind actief betrokken zijn.

Door deze tips in gedachten te houden, kan een veilige en gelukkige omgang tussen kinderen en honden worden bevorderd.

Fabeltjes over Kinderen en Honden

Er zijn veel misvattingen over kinderen en honden, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het is belangrijk om betrouwbare informatie te raadplegen en workshops te volgen om de juiste kennis op te doen.

Fabeltje 1: Het geven van een poepluier van de baby aan de hond bevordert de acceptatie van de baby.

Dit is een veelvoorkomende misvatting. Het delen van een poepluier kan leiden tot hygiëneproblemen en gezondheidsrisico’s voor zowel de hond als de baby. Het is belangrijk om de persoonlijke hygiëne van de baby en de hond te waarborgen en ze gescheiden te houden.

Fabeltje 2: Het afpakken van een bot van de hond door een kind voorkomt bezitsagressie.

Integendeel, het afpakken van een bot kan juist agressie bij de hond veroorzaken. Het is belangrijk om de hond te leren dat zijn bezittingen gerespecteerd worden en dat hij in alle rust zijn eten kan opeten. Een kind moet onder toezicht leren om de hond niet te storen tijdens het eten of spelen.

Om dergelijke fabeltjes te voorkomen en de veiligheid van kinderen en honden te waarborgen, is het aan te raden om betrouwbare informatie te raadplegen. Workshops kunnen ouders en verzorgers helpen om de juiste kennis en vaardigheden op te doen voor een veilige omgang tussen kinderen en honden.

Door het bezoeken van workshops en het raadplegen van deskundige bronnen, zoals gedragstherapeuten, kunnen ouders en verzorgers de nodige informatie verzamelen om misvattingen over kinderen en honden uit de weg te ruimen. Dit draagt bij aan een veilige en harmonieuze relatie tussen kinderen en honden, waarbij gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Workshop voor Ouders en Kinderen

Om ouders en kinderen te ondersteunen bij een veilige omgang tussen kinderen en honden worden er door het hele land workshops gegeven. Deze workshops worden georganiseerd door verschillende gedragstherapeuten en kunnen ouders helpen om de juiste kennis en vaardigheden op te doen. Een voorbeeld van zo’n praktijk is IMAS-ANIMALE. Het is belangrijk om te investeren in de juiste begeleiding en advies om de veiligheid van kinderen en honden te waarborgen.

Deze workshops bieden ouders en kinderen de mogelijkheid om te leren over de veilige omgang met honden, het herkennen van signalen van stress of agressie bij honden, en het implementeren van passende maatregelen om bijtincidenten te voorkomen. Tijdens de workshops worden praktische oefeningen en scenario’s besproken, zodat ouders en kinderen kunnen leren hoe ze in verschillende situaties veilig met honden kunnen omgaan.

De workshops richten zich op het vergroten van het bewustzijn en begrip tussen ouders, kinderen en honden. Door actief deel te nemen aan de workshop, kunnen gezinnen leren hoe ze een veilige omgeving kunnen creëren waarin kinderen en honden harmonieus kunnen samenleven.

Deze workshops bieden een waardevolle gelegenheid voor ouders en kinderen om rechtstreeks advies te ontvangen van professionals die gespecialiseerd zijn in de omgang met kinderen en honden. Door deel te nemen aan de workshop kunnen gezinnen hun kennis vergroten, praktische vaardigheden ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen in het omgaan met honden in een veilige en respectvolle manier.

Voordelen van de Workshop voor Ouders en Kinderen
Leer hoe je veilig met honden kunt omgaan
Ontwikkel vaardigheden om signalen van honden te herkennen
Krijg inzicht in het voorkomen van bijtincidenten
Ontvang advies en begeleiding van professionals
Bouw zelfvertrouwen op in de omgang met honden

Door deel te nemen aan een workshop kunnen ouders en kinderen de nodige kennis en vaardigheden verwerven om op een veilige en verantwoorde manier met honden om te gaan. Investeer in de veiligheid van uw gezin en neem deel aan een workshop voor ouders en kinderen!

Tips voor het Kiezen van een Hondenras

Bij het kiezen van een hondenras is het belangrijk om rekening te houden met de geschiktheid voor een gezin met kinderen. Niet alle rassen zijn even geschikt voor kinderen. Het is belangrijk om te kijken naar de ruimte die je hebt, de leefomgeving en de behoeften van het ras.

Er zijn hondenrassen die bekend staan om hun kindvriendelijkheid en geduld. Deze rassen hebben over het algemeen een rustig karakter en kunnen goed omgaan met de drukte en speelsheid van kinderen. Voorbeelden van kindvriendelijke hondenrassen zijn de Labrador Retriever, de Golden Retriever en de Beagle.

Kindvriendelijke Hondenrassen

 1. Labrador Retriever
 2. Golden Retriever
 3. Beagle
 4. Berner Sennenhond
 5. Basset Hound
 6. Boxer

Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij experts voordat je een hond aanschaft. Een professional kan je helpen bij het kiezen van het juiste hondenras dat past bij jouw gezinssituatie en leefomstandigheden.

hondenras

Door het maken van een weloverwogen keuze en het kiezen van een geschikt hondenras voor je gezin, kun je ervoor zorgen dat zowel de kinderen als de hond gelukkig en veilig met elkaar kunnen samenleven.

Voorbereiding op de Komst van een Baby

De komst van een baby kan een grote verandering zijn voor een gezin met een hond. Het is belangrijk om de hond voor te bereiden op deze verandering en ervoor te zorgen dat de hond zich veilig voelt in de aanwezigheid van de baby. Ouders moeten letten op de reacties van de hond en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de baby te waarborgen. Het is ook belangrijk om de hond te laten wennen aan de geur en geluiden van een baby.

Wanneer je een baby verwacht, zijn er een paar stappen die je kunt nemen om je hond voor te bereiden op de komst van de nieuwe gezinslid:

 1. Zorg voor een rustige en veilige plek voor de hond waar hij zich kan terugtrekken als hij dat nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een mand of een speciaal ingerichte ruimte zijn.
 2. Laat de hond wennen aan de geur van de baby door bijvoorbeeld een dekentje of kledingstuk van de baby in de mand van de hond te leggen.
 3. Stel de hond langzaam bloot aan geluiden die een baby maakt, zoals huilen of lachen. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld geluidsopnames af te spelen.
 4. Leer de hond om kalm te blijven tijdens drukte en activiteiten die gepaard gaan met de komst van een baby, zoals het opzetten van een babykamer.
 5. Geef de hond voldoende aandacht en verzorging, ook nadat de baby is geboren. Dit helpt de hond zich geliefd en betrokken te voelen.

Het is belangrijk om geduldig en consistent te zijn tijdens de voorbereiding op de komst van de baby. Met de juiste begeleiding kan de hond leren om op een positieve manier om te gaan met de aanwezigheid van de baby.

Remember, veiligheid is altijd de hoogste prioriteit. Als je twijfelt over de reactie van je hond op de komst van de baby, zoek dan professioneel advies om ervoor te zorgen dat de omgang tussen je hond en baby veilig en harmonieus is.

Begeleiding en Advies van een Professional

Het is raadzaam om begeleiding en advies te zoeken van een professional als het gaat om de veilige omgang tussen kinderen en honden. Een professional kan de specifieke situatie van het gezin evalueren en passende adviezen en begeleiding bieden. Dit kan helpen om mogelijke risico’s te verminderen en ervoor te zorgen dat kinderen en honden veilig en gelukkig samenleven.

Een ervaren trainer of gedragstherapeut kan zowel ouders als kinderen helpen om de juiste vaardigheden en kennis te ontwikkelen voor een veilige interactie. Ze kunnen inzichten geven over lichaamstaal, gedrag en mogelijke risico’s die specifiek zijn voor de hond en het gezin.

Een professional kan ook helpen bij het aanleren van positieve trainingsmethoden en het creëren van een veilige omgeving waarin zowel kinderen als honden zich comfortabel voelen. Ze kunnen ook advies geven over het introduceren van een nieuwe hond in het gezin en het begeleiden van de interactie tussen de hond en kinderen.

veilige omgang

Door te investeren in begeleiding en advies van een professional, kunnen gezinnen de nodige kennis en vaardigheden opdoen om een veilige en harmonieuze relatie tussen kinderen en honden te cultiveren.

Boeken als Gids voor Veilige Omgang

Er zijn verschillende boeken beschikbaar die ouders kunnen gebruiken als gids voor een veilige omgang tussen kinderen en honden. Een voorbeeld is het boek “Vrienden – Onze hond, een kindervriend” van Patricia Spee. Dit boek biedt ouders en opvoeders praktische tips en adviezen om een veilige en liefdevolle omgeving te creëren voor honden en kinderen. Het boek bevat waardevolle informatie over het signaleren en voorkomen van gevaarlijke situaties.

Boektitel Auteur Omschrijving
Vrienden – Onze hond, een kindervriend Patricia Spee Een praktisch boek vol tips en adviezen voor ouders en opvoeders om een veilige en liefdevolle omgeving te creëren voor honden en kinderen.
Hondentaal voor kinderen Angelika Dufborg Een informatief boek dat kinderen leert begrijpen hoe honden communiceren en hoe ze veilig met honden kunnen omgaan.
Mijn hond en ik Nicole Acer Een boek vol praktische tips en oefeningen om kinderen en honden op een veilige en speelse manier met elkaar te laten omgaan.

De Rol van Ouders en Verzorgers

Als ouder of verzorger speel je een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige omgang tussen kinderen en honden. Het is jouw verantwoordelijkheid om je kinderen te leren hoe ze veilig met honden kunnen omgaan. Door middel van workshops, boeken en begeleiding kun je de nodige kennis en vaardigheden opdoen om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Het is belangrijk om te beseffen dat honden goede opvoeding en beloning nodig hebben om veilig met kinderen te kunnen omgaan. Je kunt ze leren hoe ze met honden moeten omgaan en welk gedrag gepast is. Daarnaast is het essentieel om je kinderen te leren respectvol en voorzichtig te zijn, en hen te laten begrijpen dat honden ook hun eigen ruimte en grenzen hebben.

Het is ook aan te raden om bewust te zijn van de signalen die een hond kan geven wanneer hij zich niet op zijn gemak voelt. Leer je kinderen deze signalen te herkennen en laat hen weten dat zij altijd afstand moeten nemen als de hond deze signalen vertoont. Door samen de juiste kennis en vaardigheden op te doen, kunnen ouders en verzorgers ervoor zorgen dat kinderen en honden veilig en harmonieus kunnen samenleven.

FAQ

Q: Wat moet ik doen om kinderen en honden veilig met elkaar te laten omgaan?

A: Het is essentieel om kinderen en honden nooit zonder toezicht van een volwassene samen te laten zijn. Ouders moeten hun kinderen leren hoe ze veilig met honden kunnen omgaan door regels op te stellen en ze bijvoorbeeld te leren niet in de bench of op de mand van de hond te komen. Daarnaast moeten kinderen leren opletten met eten en de voerbak van de hond vermijden.

Q: Hoeveel bijtincidenten vinden er jaarlijks plaats in Nederland?

A: Jaarlijks vinden er in Nederland 150.000 bijtincidenten plaats, waarvan vooral jonge kinderen slachtoffer zijn.

Q: Hoe kan ik een veilige omgang tussen kinderen en honden bevorderen?

A: Enkele belangrijke tips voor een veilige omgang tussen kinderen en honden zijn onder andere: leer je kinderen hoe ze een hond op de juiste manier kunnen aaien, vermijd oogcontact tussen de hond en het kind, laat kinderen niet op de plek van de hond zitten of liggen, laat kinderen nooit alleen met de hond in een ruimte, betrek kinderen bij het spelen met de hond op een veilige manier zoals bijvoorbeeld apporteerspelletjes. Kinderen kunnen de hond ook belonen met een hondenkoekje, maar dit moet altijd onder toezicht gebeuren.

Q: Welke misvattingen bestaan er over kinderen en honden?

A: Er zijn veel misvattingen over kinderen en honden, zoals het idee dat het geven van een poepluier van de baby aan de hond de acceptatie van de baby zou bevorderen, of het afpakken van een bot van de hond door een kind om bezitsagressie te voorkomen. Deze fabeltjes kunnen juist voor gevaarlijke situaties zorgen.

Q: Waar kan ik workshops volgen voor een veilige omgang tussen kinderen en honden?

A: Om ouders en kinderen te ondersteunen bij een veilige omgang tussen kinderen en honden worden er door het hele land workshops gegeven. Deze workshops worden georganiseerd door verschillende gedragstherapeuten en kunnen ouders helpen om de juiste kennis en vaardigheden op te doen. Een voorbeeld van zo’n praktijk is IMAS-ANIMALE.

Q: Welke hondenrassen zijn geschikt voor een gezin met kinderen?

A: Bij het kiezen van een hondenras is het belangrijk om rekening te houden met de geschiktheid voor een gezin met kinderen. Niet alle rassen zijn even geschikt. Het is belangrijk om te kijken naar de ruimte die je hebt, de leefomgeving en de behoeften van het ras. Er zijn hondenrassen die bekend staan om hun kindvriendelijkheid en geduld. Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij experts voordat je een hond aanschaft.

Q: Hoe kan ik mijn hond voorbereiden op de komst van een baby?

A: De komst van een baby kan een grote verandering zijn voor een gezin met een hond. Het is belangrijk om de hond voor te bereiden op deze verandering en ervoor te zorgen dat de hond zich veilig voelt in de aanwezigheid van de baby. Ouders moeten letten op de reacties van de hond en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de baby te waarborgen. Het is ook belangrijk om de hond te laten wennen aan de geur en geluiden van een baby.

Q: Wanneer zou ik begeleiding en advies van een professional moeten zoeken?

A: Het is raadzaam om begeleiding en advies te zoeken van een professional als het gaat om de veilige omgang tussen kinderen en honden. Een professional kan de specifieke situatie van het gezin evalueren en passende adviezen en begeleiding bieden. Dit kan helpen om mogelijke risico’s te verminderen en ervoor te zorgen dat kinderen en honden veilig en gelukkig samenleven.

Q: Welke boeken kunnen mij helpen bij een veilige omgang tussen kinderen en honden?

A: Er zijn verschillende boeken beschikbaar die ouders kunnen gebruiken als gids voor een veilige omgang tussen kinderen en honden. Een voorbeeld is het boek “Vrienden – Onze hond, een kindervriend” van Patricia Spee. Dit boek biedt ouders en opvoeders praktische tips en adviezen om een veilige en liefdevolle omgeving te creëren voor honden en kinderen. Het bevat waardevolle informatie over het signaleren en voorkomen van gevaarlijke situaties.

Q: Wat is de rol van ouders en verzorgers bij de veilige omgang tussen kinderen en honden?

A: De rol van ouders en verzorgers is cruciaal bij het waarborgen van een veilige omgang tussen kinderen en honden. Ouders moeten de verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen te leren hoe ze veilig met honden kunnen omgaan. Door middel van workshops, boeken en begeleiding kunnen ouders de nodige kennis en vaardigheden opdoen om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Het is belangrijk om te beseffen dat honden goede opvoeding en beloning nodig hebben om veilig met kinderen om te kunnen gaan.

Bron Links